INTEGRITETSPOLICY


Integritetspolicy


Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur

dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.


Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?


Big Lynx´s, org. Nr 770422-3564, Smultrongränd 1 , 289 32 Knislinge, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.


Var lagras dina personuppgifter?


Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”).

Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet

med gällande lagstiftning.


Vad för slags personuppgifter samlar vi in?


Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in

vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga

register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker

eller kreditupplysningföretag.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?


Vi kan komma att använda dina personuppgifter för

följande ändamål:


Vid bearbetning av beställningar och returer i vår webbshop

Vid sms-aviseringar om leveransstatus

Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans

Vid korrespondens om frågor och övrig information

Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för

att få handla online

   


Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål

eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Därefter raderas dina personuppgifter.


Vilka är dina rättigheter?


Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför

uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta

oss använda uppgifterna


Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post

eller ringa.

Se kontaktuppgifter nedan.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?


För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot

dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag

som är s.k.

personuppgiftsbiträden för oss.

Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring.

Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till

företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess

för personuppgifter.


Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.


Personuppgiftsansvarig


Big Lynx´s

Johanna Junemalm

Organisationsnummer: 770422-3564

Smultrongränd 1

289 32 Knislinge

Sverige


Telefon: 0709988559

E-post: webshop@biglynxs.se


Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2021-05-17